HITTA HIT

Här är skolan

Lövholmsvägen 2,
Liljeholmen
117 53 Stockholm

Kontakta oss

Tel: 08-447 61 00
E-post: info@refis.se

vill du skicka brev?

Box 440 57
100 74 Stockholm

Följ oss

om
refis

Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och Fastighetsprogrammet med inriktning VVS,  och har hittills examinerat ca 600 blivande VVS-montörer.

Fr.o.m. augusti 2021 startar REFIS El-och energiprogrammet med inriktning Elteknik.

REFIS tar in 44 elever på VVS- programmet och 20 elever på El-programmet.

Vår
filosofi

Refis är en liten och familjär skola med mycket engagerade lärare och stark sammanhållning.

Elever ska känna sig trygga och motiverade att komma till skolan.

Vi ställer höga krav på alla som är på skolan och ute på företagen

Våra elever ska få en gedigen utbildning och en säkrad arbetsplats efter avslutade studier. 

skolans
bakgrund

Vid en undersökning genomförd av VVS Företagen visade det sig att bara i Stockholms län fanns ett rekryteringsbehov av minst 100 nyutbildade VVS-montörer per år. Mot den bakgrunden startades branschskolan REFIS – Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm – hösten 2003.


Skolan har därefter vuxit successivt beträffande lokaler, elever och personal. 

Medarbetare
på skolan

Claudia Marcks

Rektor

070-144 65 51
claudia.marcks@refis.se

Pernilla Bäckius

Programansvarig El- och Energiprogrammet
bitr. rektor och EHT

072-968 85 11
pernilla.backius@refis.se

NICKLAS AIFADIS

Lärare i VVS

070-140 20 47
nicklas.aifadis@refis.se

LENA ATEVA

Lärare i Svenska som andra språk

070-259 38 83
lena.ateva@refis.se

nastaran1

NASTARAN DADVAND

Skolsköterska

070-826 09 76
nastaran.dadvand@refis.se

JENNIE HENDSEL

Lärare i Matematik
Speciallärare

070-145 35 80
jennie.hendsel@refis.se

DAVID KUJALA

Lärare i VVS

076-878 71 52
david.kujala@refis.se

TORBJÖRN JOHANSSON

Lärare i VVS

073-350 50 77
torbjorn.johansson@refis.se

JOEL LYTHELL

Lärare i SO, Idrott och Hälsa

070-688 33 13
joel.lythell@refis.se

JAGAR MAHER

Lärare i Ellära, Energiteknik och Naturkunskap

070-146 34 28
jagar.maher@refis.se

JENNY PETTERSSON ÅSTRÖM

Lärare i Svenska

jenny.p.astrom@refis.se

MATS RUTHSTRÖM

Lärare i VVS

070-140 19 26
mats.ruthstrom@refis.se

JONAS SOHRNER

Lärare i VVS

070-962 76 65
jonas.sohrner@refis.se

KLAUDIA FORTUNA

Ekonomiansvarig

08-447 61 00
klaudia.fortuna@refis.se

Albert

Albert Aliti

Lärare i Svenska och Engelska

070-980 90 41
albert.aliti@refis.se

STYRELSEN

branschskola

REFIS – Rör- och Elentreprenörernas friskola i Stockholm AB ägs av Installatörsföretagen.

Styrelsen består av:

Ordförande: Tomas Gauffin, VD, Klimatrör
Torbjörn Johansson, Installatörsföretagen 
Jonas Kroglund, VD Opal VVS
Per-Olov Nilsson, BRAVIDA
Patrik Samson, VD, Samsons Rör
Amanda Rafter Ekenman, suppleant