skolstart
årskurs 1

VVS och FASTIGHETS
PROGRAMMET

Upprop –  Måndag 16 augusti kl. 09.00

EL och ENERGI
PROGRAMMET

Upprop –  Måndag 16 augusti kl. 12.30

SKOLSTART
årskurs 2 och 3

18 augusti enligt ditt schema i Schoolsoft

FÖRÄLDRAKVÄLL

TISDAG 31 AUGUSTI kl. 17.30
ÅRSKURS 1 VVS och El