BRA elevhälsa

Vad är REFIS elevhälsa?

REFIS elevhälsa finns för att du som elev ska ha stöd att må bra.

Teamet på REFIS elevhälsa består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare, Pernilla Bäckius, EHT-samordnare med lång erfarenhet av EHT-arbete och Claudia Marcks, rektor.

skolsköterska

Nataran Dadvand, skolsköterska på REFIS elevhälsa

Nastaran är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och coach, med bred erfarenhet från skolhälsovården och arbetet med unga människor.

Under första läsåret träffar hon alla nya elever i ett individuellt hälsosamtal och finns sedan tills hands vid behov.
Naturligtvis deltar Nastaran även i det förebyggande arbetet kring likabehandling- och värdegrundsfrågor, konflikthantering mm. 

bra elevhälsa är ett viktigt arbete

kontakta mig
när du vill

Vill du komma i kontakt med Nastaran, din skolsköterska, kan du antingen boka tid i förväg eller komma förbi mottagningsrummet.

Nastaran arbetar på skolan måndagar och onsdagar.

När dörren står öppen är det bara att titta förbi, ställa frågor eller bara prata.
Nastaran har tystnadsplikt.

Om du behöver komma till vår skolläkare så bokar du det via Nastaran.

elevhälsoteam

Arbetet med elevernas hälsa och välbefinnande sker främst förebyggande och genomsyrar all undervisning. Vid särskilda behov anställer vi specialpedagog/resurslärare.

Elevhälsoteamet på REFIS består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare, Pernilla Bäckius, EHT-samordnare med lång erfarenhet av EHT-arbete och Claudia Marcks, rektor.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att behandla elevvårdsfrågor. 

Specialpedagogiska insatser diskuteras och samordnas. Vi anlitar specialpedagog vid behov. EHT-teamet sammankallar berörda parter för planering, genomförande samt uppföljning av stödinsatser.

kontakta elevhälsans team

Hos oss står alltid du i centrum och ditt välmående är en viktig del i skolans verksamhet.

Rektor Claudia Marcks REFIS - Rör och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm

Claudia Marcks

Rektor


070-144 65 51
claudia.marcks@refis.se

REFIS biträdande rektor Pernilla Bäckius

Pernilla Bäckius

Programansvarig El- och Energiprogrammet
bitr. rektor och EHT

072-968 85 11
pernilla.backius@refis.se

Nataran Dadvand, skolsköterska på REFIS elevhälsa

Nastaran Dadvand

Skolsköterska


070-8260976
nastaran.dadvand@refis.se

tystnadsplikt

Till oss i Elevhälsoteamet kan du komma med frågor och funderingar kring allt mellan himmel och jord. Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i samtal med oss stannar mellan oss.

Det finns dock en lag som säger att vi kan göra undantag om vi befarar att du eller någon annan far illa.
Denna anmälningsplikt har alla som arbetar med barn och ungdomar, vi har alltså skyldighet att bryta mot sekretessen om vi misstänker att situationen är allvarlig.
Självfallet talar vi om för dig att informationen måste gå vidare innan den kontakten tas.

Ibland kan det vara lättare om även annan personal på skolan får ta del av information för att ett problem eller en situation ska kunna lösas. Detta sker dock endast med ditt, eller om du är omyndig, vårdnadshavares medgivande.

Om du är osäker kring sekretess i något sammanhang kan du kontakta oss när som helst. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen.

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling

Läs hela dokumentet här