El och energi programmet
är bäst
för dig
som vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke

De tekniska ämnena i El- och Energiprogrammet, kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på kvalitetsmedvetande, säkerhetstänkande och noggrannhet. 

REFIS är ansluten till ETG College som är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept  

Som elinstallatör behöver du ha kunskaper inom installationsteknik, elektroteknik och energiteknik. Du lär dig grunderna inom larm- övervakning- och säkerhetssystem.

Du får praktiska och teoretiska kunskaper inom elteknik.

Att utbilda sig till elektriker innebär att du får ett fritt och ansvarfullt yrke. Du måste därför ha väldigt goda kunskaper, både praktiska och teoretiska, för att kunna fatta egna beslut.

Många arbetsuppgifter i elbranschen utförs i hemmiljöer eller på andra människors arbetsplatser. 
Det innebär mycket kundkontakter och kräver en god servicekänsla.

Se mer om El- och Energiprogrammet i Stockholm via ECY sociala media.
Scanna QR-koden här nedanför

REFIS ger inspiration att söka til El- och Energiprogrammet genom QR-koden som öppnar dörren till ECY sociala medier

FAQ/Vanliga frågor

På El- och Energiprogrammet får du lära dig hur apparater och elektriska maskiner fungerar.

Du får lära dig om hur man producerar el, hur man kan installera system för el och om hur el, energi och vatten överförs.

El- och Energi är ett yrkesprogram och har väldigt mycket mindre matte än andra program.

Det ingår också praktik i alla yrkesprogram med minst 15 veckor, ofta fler veckor.

Gillar du att jobba praktiskt, är det lättare att läsa på ett yrkesprogram.

Matematik 1a läses på alla Nationella gymnasieprogram.

Därför är det “så lite  matte som möjligt” som du läser på EE för att du kan inte läsa “mindre” matte, när du går på gymnasiet.

Programstrukturen på El- och energiprogrammet är (EE)
 • Engelska 5 100 p.
 • Historia 1a1 50 p.
 • Idrott och hälsa 1 100 p.
 • Matematik 1a 100 p.
 • Naturkunskap 1a1 100 p.
 • Religionskunskap 1 50 p.
 • Samhällskunskap 1a1 100 p.
 • Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 100 p.

Om du går El- och energiprogrammet, finns det flera spännande karriärmöjligheter att utforska när du tar examen.

Efter utbildningen kan du arbeta med automatiserande produktionssystem för energi-, miljö- och vattenteknik, dator- och kommunikationssystem eller som elektriker.

Kolla in några av de jobb du kan sikta på:

 1. Elektriker: Du kommer att bli expert på att installera, underhålla och reparera elektriska system och apparater i olika miljöer, från hem till stora företag.

 2. Elkrafttekniker: Som elkrafttekniker får du jobba med att designa, driva och underhålla kraftnät och transformatorstationer för att säkerställa en smidig distribution av el.

 3. Automationstekniker: Ditt jobb blir att skapa och underhålla automatiserade system för att övervaka och styra elektriska och mekaniska processer.

 4. Elinstallatör: Du kommer att installera och underhålla elektriska system och utrustning i bostäder och kommersiella fastigheter.

 5. Energitekniker: I rollen som energitekniker kommer du att fokusera på att analysera och förbättra energieffektiviteten hos byggnader och system för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan.

 6. Energirådgivare: Du kommer att ge råd och tips till både privatpersoner och företag om hur de kan spara energi och använda den på ett mer hållbart sätt.

 7. Automationsingenjör: Din uppgift blir att utveckla och implementera automatiserade lösningar för industriella processer och tillverkningsanläggningar.

 8. Kvalitets- och säkerhetstekniker: Du ser till att elektriska installationer och system följer säkerhets- och kvalitetsstandarder för att undvika olyckor och problem.

 9. Drifttekniker för förnybar energi: I den här rollen övervakar och underhåller du förnybara energikällor som sol-, vind- eller vattenkraftsanläggningar.

 10. Forskare eller tekniker inom energiområdet: Du utforskar och utvecklar nya teknologier och metoder för att förbättra energiproduktion, distribution och användning.

Det finns verkligen många spännande möjligheter för dig när du tar examen från El- och energiprogrammet. Ta dig tid att utforska vilken väg som passar dig bäst baserat på dina intressen och mål!

Utbildningsbakgrunden bland de ingenjörer som arbetar med El och Energi varierar. 

Den naturligaste vägen till yrket är att gå en civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom exempelvis energi- eller elektroteknik.

För att bli högskoleingenjör krävs tre års studier, för civilingenjör krävs fem år.

Efter att ha gått programmet kan du till exempel jobba med energi, el eller vatten. Att plugga på REFIS ger dig en mängd bra kontakter så att du kan komma ut på en arbetsplats snabbt efter examen om du skulle vilja det.

Från hösten 2023 ger programmet även högskolebehörighet vilket innebär att du kan studera vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

POÄNGPLAN
ELTEKNIK

GYMNASIEGEMENSAMMA
KURSER 600

Engelska 5
100
Engelska 6*
100
 
Historia 1a1
50
Idrott och Hälsa
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
100
 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*
100
 

*Dessa kurser kan väljas bort eller läsas som individuellt val

PROGRAMGEMENSAMMA
KURSER 400

Datorteknik 1a
100
Elektromekanik
100
Energiteknik 1
100
Mekatronik 1                                               
100

INRIKTNING
ELTEKNIK 500

Elkraftteknik
100
Praktisk ellära
100
Elinstallationer
200
Kommunikationsnät 1
100

PROGRAMFÖRDJUPNING 700

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3.
Du kommer läsa kurser som ger dig bredare och fördjupade kunskaper inom din inriktning.

GYMNASIEARBETE 100

INDIVIDUELLT VAL 200

Med dina individuella val kan du välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet eller kurser som ger mer kunskap inom EL​.

SUMMA 2800

PROGRAMMET GER DIG
EN BRA GRUND
FÖR FORTSATTA STUDIER

Du vet väl att du som en elev på ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar?

Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst:
• Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
• Engelska 6

Följ strömmen
till jobben

REFIS El- och energiprogram innebär möjligheter att arbeta som elektriker inom flera arbetsområden.
Du får teknisk kunskap inom el och lär dig att installera olika elsystem, reparera och felsöka kopplingar. 

Utbildningen innebär både praktiskt och teoretiskt arbete. Den ger även en bra grund för vidare studier inom tekniska områden eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning.

El- och energiprogrammet i Stockholm är bäst på REFIS

TIPS PÅ FRAMTIDA YRKEN

 • Distributionselektriker
 • Installationselektriker
 • Larm- och säkerhetstekniker
 • Hisstekniker

Programmet är
branschcertifierat

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt. Du tränar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder och utföra arbete på företag och i privata hem. Du övar dig i att planera, dokumentera och utvärdera en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Din APL-plats månar om att du snabbt ska komma in i gemenskapen och bli en i laget. Möjligheterna till sommarjobb är goda för dig som är ambitiös.

IN - Vi utbildar våra framtida medarbetare

REFIS ägs av Installatörsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, IN. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad från REFIS extra attraktiv på arbetsmarknaden.

Möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är utbildningen som leder dig till ett arbete direkt efter studenten. Det kan vara jobb som Eltekniker eller Larm- och säkerhetstekniker. Du kan söka till Yrkeshögskolan för vidare studier och genom att välja högskoleförberedande ämnen i dina individuella val ger det dig behörighet till studier på universitet och högskola.

ETG - Vi utbildar framtidens elektriker

Med El-och energiprogrammet är REFIS ansluten till ETG College. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad elektriker extra attraktiv på arbetsmarknaden. Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen integrerad i din 3-åriga gymnasieutbildning. När du har genomfört all APL, klarat kurskraven, terminsproven, samt yrkesprovet får du ett ECY-certifikat utfärdat av Elbranschens centrala yrkesnämnd. Du kan därmed direkt efter avslutad utbildning anställas som förstaårsmontör i företagen utan att först gå som lärling.

HJÄLP MED PLANERING
av din tid

APL & GYMNASIAL LÄRLING

På REFIS blandar du praktisk och teoretisk utbildning från din första skoldag.
APL (Arbetsplatsförlagt Lärande), dvs praktik, är en grundläggande del av  din yrkesutbildning.

Årskurs 1 är du ute på APL  i en fyra-veckorsperiod.
Årskurs 2 är du ute på APL i två perioder på sammanlagt 7-8 veckor .

Under APL-perioden dokumenteras ditt arbete av handledaren på företaget, och dina lärare på skolan gör regelbundna besök.

Årskurs 3 är du gymnasial LÄRLING.
Då är du under hela året ute på ett företag tre dagar i veckan. Undantag är Gymnasiearbete och Båsarbete när du är på skolan under vissa givna perioder för kunskapsbedömning.

När du är gymnasial LÄRLING skrivs ett kontrakt mellan elev, skola och företag.
Ditt arbete dokumenteras av handledaren på företaget och lärarna på skolan gör regelbundna besök.

Du kan ansöka om lärlingstillägg från CSN när du är gymnasial LÄRLING

Klicka här för att ansöka om lärlingstillägg!

EN APL-PLATS KAN LEDA TILL
DIN FRAMTIDA ANSTÄLLNING

Förutom att lägga undan mobilen är det är viktigt att du är:

 • punktlig
 • noggrann
 • ordningsam
 • intresserad och ställer frågor
 • en trevlig kamrat

Om du är sjuk eller har annat förhinder ska du för varje dag du är borta alltid ringa till din handledare i god tid, samt även kontakta skolan.

Årskurs 2:

22 L v. 39 -42 + v. 12 -13,15

22 E v. 45 – 48 + v.16 – 18

 

Årskurs 1:

23 E v. 3-6

23 L v. 7-8, 10-11

Ansökan och Antagning

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få mer information om hur du skall ansöka till El och Energiprogrammet på REFIS branschskola