GDPR

Vilka är vi

Vår hemsideadress är: https://refis.se

GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Sådana kommer eventuellt att tas in i skollagen och annan lagstiftning på utbildningsområdet.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Förändringar enligt ”Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet” som gäller från 1 augusti 2018.

Läs om ändringarna som gäller från 2018-08-01 i proposition

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar