GDPR

Vilka är vi?

Vår hemsideadress är: https://refis.se

GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

REFIS GDPR: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Sådana kommer eventuellt att tas in i skollagen och annan lagstiftning på utbildningsområdet.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Förändringar enligt ”Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet” som gäller från 1 augusti 2018.

Läs om ändringarna som gäller från 2018-08-01 i proposition

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar