SYV/ studie- och yrkesvägledare

Maria Magander SYV på REFIS - Rör och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm

MARIA MAGANDER

SYV/ studie- och yrkesvägledare Maria, ger dig svar på dina frågor om gymnasieval, högskolestudier, karriärmöjligheter –

ja, allt som har med dina studier och ditt yrkesliv att göra.

Vill Du få bästa start på din karriär?

Använd min hjälp!

kontakta mig
när du vill

Vill du komma i kontakt med mig kan du antingen boka tid i förväg eller komma förbi mitt rum.

När dörren står öppen är det bara att titta förbi, ställa frågor eller bara prata.

Du blir framgångsrikt stöttad då jag som SYV har lång erfarenhet av arbete på olika skolor, från kommunala och statliga till friskolor

ÄR DU LITE OSÄKER PÅ VAD DU VILL GÖRA SEN?

Undrar du hur man söker till en viss utbildning?

SYV svarar på dina frågor

Min omfattande kunskap och erfarenhet sträcker sig över både gymnasie- och grundskolenivåer så ingen fråga eller fundering är ovanlig för mig.

Du som ställs inför valet av kurser, utbildning, skola eller yrke kan kontakta en SYV för att få hjälp med kartläggning av de olika alternativen
Hos SYV kan du ställa frågor om allt från utbildningar och arbetsliv till hur arbetsmarknaden förväntas se ut inom ditt framtida yrke.
 
  • vägledning och information om kurser och program.
  • antagnings- och behörighetsfrågor.
  • studieproblem.
  • frågor om att studera med funktionsnedsättning.
  • tillgodoräknanden.
  • studieuppehåll.

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen

Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Studie- och karriärvägledning är till för dig som vill ha vägledning för att reda ut dina tankar och funderingar kring framtiden. Vägledningen kan bidra till att du blir säkrare på hur du kan och vill gå vidare i dina val av studier och karriär.
Under ditt vägledningssamtal

Vi bokar alltid in ett vägledningssamtal på 60 minuter. Det är du som väljer vad du vill prata om och hur länge samtalet ska pågå. Vi har tystnadsplikt.
 

Kontakta Maria direkt mobil:  070 – 7185744 eller e-post maria.magander@refis.se. 

Se även vår FAQ: Vanliga frågor

ERFARENHET
SYV

Maria har sedan 2006 framgångsrikt gett vägledning och stöd till elever, utvecklat relationer med lärare samt samarbetat med skolledning och elevhälsoteam, EHT.