VVS OCH FASTIGHETS
programmet

Här får du bästa kunskaper i installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet.

Kan du hålla huvudet kallt
om det hettar till?

Som VVS-montör arbetar du med nyinstallation eller service och underhåll på befintliga anläggningar. Du ser till att det blir så hemtrevligt som möjligt i kundernas bostäder tack vare sanitära installationer och ett behagligt inomhusklimat.

Du får jobba med nybyggnation, renovering och service såväl inne som ute. Ofta arbetar du ensam hos kunden där dina gedigna kunskaper, både teoretiska och praktiska, hjälper dig att fatta egna beslut

Bästa VVS och Fastighetsprogrammet i Stockholm gör bästa VVS-montörerna

Som färdig VVS-montör har du kunskaper i svetsning, rörmontage, kyl – och värmepumpsteknik och förstår hur VVS-systemen hänger ihop.

FAQ/Vanliga frågor

Du arbetar med och utvecklar de tekniska system i byggnader som ansvar för värme. ventilation, vatten och avlopp på REFIS VVS- och Fastighetsprogram.

Du får också lära dig fastighetsservice och se till att allt i fastigheten fungerar som det ska.

Tips på yrken efter VVS- och fastighetsprogrammet:

 • Fastighetsförvaltare. Fastighetsingenjör. Fastighetsskötare.
 • Fastighetstekniker. Fastighetsvärd. Kyl & värmepumpstekniker.
 • Larm- & säkerhetstekniker. Saneringsarbetare. VVS-montör.
 • Industrirörmontör. Isoleringsmontör. Sprinklermontör.

På REFIS erbjuder vi ett spännande VVS- och Fastighetsprogram som förbereder dig för en framgångsrik karriär inom VVS och fastighetsbranschen.

Genom vårt program kommer du att lära dig en rad olika ämnen som är relevanta och praktiska för ditt framtida arbetsliv. Här är några av de ämnen du kan förvänta dig att utforska:

 1. VVS-teknik: Vi tar dig igenom de grundläggande principerna inom Värme, Ventilation och Sanitet så att du förstår hur VVS-system fungerar och hur de installeras och underhålls.

 2. Fastighetsskötsel: Du kommer att lära dig om fastighetsförvaltning, inklusive hur man sköter om och underhåller fastigheter, samt reparationer och service.

 3. Byggteknik: Vi ger dig kunskap om byggprocessen, läsning av ritningar och grundläggande byggmaterial och konstruktionsteknik.

 4. Energi och Miljö: Vi fokuserar på energieffektivitet, hållbara energikällor och hur man minskar miljöpåverkan av VVS-system och fastigheter.

 5. Installationsteknik: Genom praktiska övningar och teoretiska studier kommer du att lära dig att installera, underhålla och reparera VVS-system och fastighetsutrustning.

 6. Kemikalier och Vattenkvalitet: Vi tar upp vattenbehandling, kemiska processer i VVS-system och hur man säkerställer god vattenkvalitet.

 7. Elteknik: Du får grundläggande kunskaper inom elteknik och elinstallationer, inklusive säkerhetsföreskrifter och regelverk.

 8. Arbetsmiljö och Säkerhet: Vi ger dig en förståelse för arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter och hur man hanterar risker inom VVS och fastighetsbranschen.

 9. Kommunikation och Kundservice: Vi tränar dig i kommunikation, kundservice och samarbete, vilket är avgörande för att arbeta effektivt med kunder och kollegor.

 10. Projektledning och Organisation: Slutligen lär vi dig grunderna i projektledning, planering och dokumentation av VVS- och fastighetsprojekt.

Med vårt VVS- och Fastighetsprogram på REFIS får du en gedigen utbildning och en bra start på din karriär inom branschen. Kom och utforska möjligheterna hos oss!

Kurser med betyg F

För högskoleförberedande program är dessa kurser Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b/c och Komvuxarbete.

För att du ska kunna ta branschprovet måste du ha klarat kurserna i matematik 1, engelska 5 och svenska 1.

Vi erbjuder utbildningen på heltid i klassrummet, vilket innebär att du kommer att vara närvarande under hela skoldagen.

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer.

Utbildningen sträcker sig över 70-75 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska moment som varvas för att ge dig en bred och mångsidig förberedelse inför arbetslivet.

VVS- och Fastighetsprogrammet på REFIS ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

POÄNGPLAN
VVS och FASTIGHET

GYMNASIEGEMENSAMMA
KURSER 600

Engelska 5
100
Engelska 6*
100
 
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
100
 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*100 
*Dessa kurser kan väljas bort eller läsas som individuellt val

PROGRAMGEMENSAMMA
KURSER 400

Elkraftteknik
100
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs- och materialhantering
100

INRIKTNING:
VVS 300

Entreprenadteknik
100
Sanitetsteknik 1
100
Värmeteknik
100

PROGRAMFÖRDJUPNING 900

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3.
Du kommer läsa kurser som ger dig bredare och fördjupade kunskaper inom din inriktning.

GYMNASIEARBETE 100

INDIVIDUELLT VAL 200

Med dina individuella val kan du välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet eller kurser som ger mer kunskap inom VVS.

SUMMA 2800

BÄSTA VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET GER DIG
BRA GRUND
FÖR FORTSATTA STUDIER

Du vet väl att du som en elev på ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar?

Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst:
• Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
• Engelska 6

VVS- OCH FASTIGHETS-
PROGRAMMET
LEDER TILL JOBB DIREKT EFTER GYMNASIET

Utbildningen passar dig som vill lära dig att installera, ge service och underhålla till exempel värme- och sanitetssystem. Det gäller både ny-, om- och tillbyggnad.
Du får kunskap om installationsregler, bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet.
Du kan även välja till ämnen som ger dig högskolebehörighet. 

Snabbaste vägen
till ett jobb

VVS- och Fastighetsprogrammet du vill gå i Stockholm är det på REFIS - Rör och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm

TIPS PÅ FRAMTIDA YRKEN

 • VVS-montör
 • Isoleringsmontör
 • Projektör
 • Fastighetstekniker

BÄSTA VVS OCH FASTIGHETSPROGRAMMET är
branschcertifierat

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Din APL-plats månar om att du snabbt ska komma in i gemenskapen och bli en i laget. Möjligheterna till sommarjobb är goda för dig som är ambitiös.

Möjligheter efter utbildningen

VVS- och Fastighetsprogrammet i Stockholm är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. VVS- och Fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Men programmet ger dig även en bra grund för vidare studier eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning.

IN - Vi utbildar våra framtida medarbetare

REFIS ägs av Installatörsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, IN. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad från REFIS extra attraktiv på arbetsmarknaden.

HJÄLP MED PLANERING
av din tid

APL & GYMNASIAL LÄRLING

På REFIS blandar du praktisk och teoretisk utbildning från din första skoldag.
APL (Arbetsplatsförlagt Lärande), dvs praktik, är en grundläggande del av  din yrkesutbildning.

Under årskurs 1 är du ute på APL  i en fyra-veckorsperiod.
Under årskurs 2 är du ute på APL i två perioder på sammanlagt 7-8 veckor .

Under APL-perioden dokumenteras ditt arbete av handledaren på företaget, och dina lärare på skolan gör regelbundna besök.

Under årskurs 3 är du gymnasial LÄRLING.
Då är du under hela året ute på ett företag tre dagar i veckan. Undantag är Gymnasiearbete och Båsarbete när du är på skolan under vissa givna perioder för kunskapsbedömning.

När du är gymnasial LÄRLING skrivs ett kontrakt mellan elev, skola och företag. Ditt arbete dokumenteras av handledaren på företaget och lärarna på skolan gör regelbundna besök.

Du kan ansöka om lärlingstillägg från CSN när du är gymnasial LÄRLING.

Klicka här för att ansöka om lärlingstillägg!

EN APL-PLATS KAN LEDA TILL
DIN FRAMTIDA ANSTÄLLNING

Förutom att lägga undan mobilen är det är viktigt att du är:

 • punktlig
 • noggrann
 • ordningsam
 • intresserad och ställer frågor
 • en trevlig kamrat

Om du är sjuk eller har annat förhinder ska du för varje dag du är borta alltid ringa till din handledare i god tid, samt även kontakta skolan.

Årskurs 2:

22 J v. 39 -42 + v. 12 -13,15

22 T v. 45 – 48 + v.16 – 18

 

Årskurs 1:

23 J v. 3-6

23 T v. 7-8, 10-11

Ansökan och Antagning

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få mer information om hur du skall ansöka till VVS och Fastighetsprogrammet på REFIS branschskola