VVS OCH FASTIGHETS
programmet

Här får du kunskaper i installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet.

Kan du hålla huvudet kallt
om det hettar till?

Som färdig VVS-montör har du kunskaper i svetsning, rörmontage, kyl – och värmepumpsteknik och förstår hur VVS-systemen hänger ihop.

Som VVS-montör arbetar du med nyinstallation eller service på befintliga anläggningar. Du ser till att det blir så hemtrevligt som möjligt i kundernas bostäder tack vare sanitära installationer och ett behagligt inomhusklimat.

Du får jobba med nybyggnation, renovering och service såväl inne som ute. Ofta arbetar du ensam hos kunden där dina gedigna kunskaper, både teoretiska och praktiska, hjälper dig att fatta egna beslut

POÄNGPLAN
VVS och FASTIGHET

GYMNASIEGEMENSAMMA
KURSER 600

Engelska 5
100
Engelska 6*
100
 
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
100
 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*100 
*Dessa kurser kan väljas bort eller läsas som individuellt val

PROGRAMGEMENSAMMA
KURSER 400

Elkraftteknik
100
Systemuppbyggnad
100
Värmelära
100
Verktygs- och materialhantering
100

INRIKTNING:
VVS 300

Entreprenadteknik
100
Sanitetsteknik 1
100
Värmeteknik
100

PROGRAMFÖRDJUPNING 900

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3.
Du kommer läsa kurser som ger dig bredare och fördjupade kunskaper inom din inriktning.

GYMNASIEARBETE 100

INDIVIDUELLT VAL 200

Med dina individuella val kan du välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet eller kurser som ger mer kunskap inom VVS.

SUMMA 2800

PROGRAMMET GER DIG
EN BRA GRUND
FÖR FORTSATTA STUDIER

Du vet väl att du som en elev på ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar?

Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst:
• Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
• Engelska 6

Utbildningen leder till jobb direkt efter ­gymnasiet.
VVS och Fastighetsprogrammet passar dig som vill lära dig att installera, ge service och underhålla till exempel värme- och sanitetssystem. Det gäller både ny-, om- och tillbyggnad.
Du får kunskap om installationsregler, bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet.
Du kan även välja till ämnen som ger dig högskolebehörighet. 

Snabbaste vägen
till ett jobb

TIPS PÅ FRAMTIDA YRKEN

  • VVS-montör
  • Isoleringsmontör
  • Projektör
  • Fastighetstekniker

Programmet är
branschcertifierat

Arbetsformer

På programmet tränar du din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du tränar din förmåga att ge service till entreprenörer, beställare och kunder och lär dig om möjligheterna att driva ett eget företag samt i att arbeta självständigt och tillsammans med andra utifrån både nya och beprövande metoder.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Din APL-plats månar om att du snabbt ska komma in i gemenskapen och bli en i laget. Möjligheterna till sommarjobb är goda för dig som är ambitiös.

Möjligheter efter utbildningen

VVS- och Fastighetsprogrammet är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. VVS- och Fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Men programmet ger dig även en bra grund för vidare studier eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning.

IN - Vi utbildar våra framtida medarbetare

REFIS ägs av Installatörsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, IN. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad från REFIS extra attraktiv på arbetsmarknaden.

HJÄLP MED PLANERING
av din tid

APL & GYMNASIAL LÄRLING

På REFIS blandar du praktisk och teoretisk utbildning från din första skoldag.
APL (Arbetsplatsförlagt Lärande), dvs praktik, är en grundläggande del av  din yrkesutbildning.

Under årskurs 1 är du ute på APL  i en fyra-veckorsperiod.
Under årskurs 2 är du ute på APL i två perioder på sammanlagt 7-8 veckor .

Under APL-perioden dokumenteras ditt arbete av handledaren på företaget, och dina lärare på skolan gör regelbundna besök.

Under årskurs 3 är du gymnasial LÄRLING.
Då är du under hela året ute på ett företag tre dagar i veckan. Undantag är Gymnasiearbete och Båsarbete när du är på skolan under vissa givna perioder för kunskapsbedömning.

När du är gymnasial LÄRLING skrivs ett kontrakt mellan elev, skola och företag. Ditt arbete dokumenteras av handledaren på företaget och lärarna på skolan gör regelbundna besök.

Du kan ansöka om lärlingstillägg från CSN när du är gymnasial LÄRLING.

Klicka här för att ansöka om lärlingstillägg!

EN APL-PLATS KAN LEDA TILL
DIN FRAMTIDA ANSTÄLLNING

Förutom att lägga undan mobilen är det är viktigt att du är:

  • punktlig
  • noggrann
  • ordningsam
  • intresserad och ställer frågor
  • en trevlig kamrat

Om du är sjuk eller har annat förhinder ska du för varje dag du är borta alltid ringa till din handledare i god tid, samt även kontakta skolan.

Årskurs 2:

22 J v. 39 -42 + v. 12 -13,15

22 T v. 45 – 48 + v.16 – 18

 

Årskurs 1:

23 J v. 3-6

23 T v. 7-8, 10-11

Ansökan och Antagning

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få mer information om hur du skall ansöka till VVS och Fastighetsprogrammet på REFIS branschskola