Tillgänglighetsredogörelse

REFIS – Rör och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm strävar efter att göra sin webbplats så tillgänglig som möjligt

Det här är webbplatsen för REFIS – Rör och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här sidan beskriver hur refis.se uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för alla användare. Vi är medvetna om att delar av refis.se ännu inte är helt tillgängliga. I avsnittet Information om webbplatsens tillgänglighet får du mer detaljer om detta.
Om du upptäcker några tillgänglighetsproblem eller om webbplatsen inte uppfyller dina behov, tveka inte att kontakta oss. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss:

 

Lämna en synpunkt:

Om du har synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet, är du välkommen att lämna en synpunkt genom att använda vårt feedbackformulär.

Tillsyn: 

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Information om webbplatsens tillgänglighet: 

Webbplatsen refis.se uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här tar vi upp de brister som vi själva är medvetna om, och som vi arbetar för att rätta till. Vi arbetar aktivt för att uppfylla alla lagkrav gällande tillgänglighet. Trots våra ansträngningar kan det finnas enstaka brister. Vi arbetar för att rätta till dessa så snart som möjligt. 

Nedan finns några områden där det kan finnas brister:

  • För användare med nedsatt syn eller synnedsättning: Tabb-fokus och brist på bildbeskrivningar kan vara problematiska.
  • För användare med kognitiva utmaningar: Långa texter och otydliga länktexter kan förekomma.
  • För användare med hörselnedsättning: Vissa filmer saknar textning.

Vi utför kontinuerliga tester och användartester för att förbättra webbplatsens tillgänglighet och säkerställa att den följer lagkraven. Vi strävar efter att göra webbplatsen mer användbar för alla användare.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 augusti 2024

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av refis.se för att bedöma vår tillgänglighet.