EL OCH ENERGI
programmet

Inriktningen Elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, samt kunskaper i energi-och miljöfrågor. Efter studenten kan du jobba som elektriker inom installation eller eldistribution.

El och energi programmet
är för dig

som vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke

El- och energiprogrammet ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom elteknik.
De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på kvalitetsmedvetande, säkerhetstänkande och noggrannhet. 

REFIS är ansluten till ETG College som är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept  

Som elinstallatör behöver du ha kunskaper inom installationsteknik, elektroteknik och energiteknik. Du lär dig grunderna inom larm- övervakning- och säkerhetssystem.
Att utbilda sig till elektriker innebär att du får ett fritt och ansvarfullt yrke. Du måste därför ha väldigt goda kunskaper, både teoretiska och praktiska, för att kunna fatta egna beslut.

Många arbetsuppgifter i elbranschen utförs i hemmiljöer eller på andra människors arbetsplatser. 
Det innebär mycket kundkontakter och kräver en god servicekänsla.

POÄNGPLAN
ELTEKNIK

GYMNASIEGEMENSAMMA
KURSER 600

Engelska 5
100
Engelska 6*
100
 
Historia 1a1
50
Idrott och Hälsa
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*
100
 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*
100
 

*Dessa kurser kan väljas bort eller läsas som individuellt val

PROGRAMGEMENSAMMA
KURSER 400

Datorteknik 1a
100
Elektromekanik
100
Energiteknik 1
100
Mekatronik 1                                               
100

INRIKTNING
ELTEKNIK 500

Elkraftteknik
100
Praktisk ellära
100
Elinstallationer
200
Kommunikationsnät 1
100

PROGRAMFÖRDJUPNING 700

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3.
Du kommer läsa kurser som ger dig bredare och fördjupade kunskaper inom din inriktning.

GYMNASIEARBETE 100

INDIVIDUELLT VAL 200

Med dina individuella val kan du välja kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet eller kurser som ger mer kunskap inom EL​.

SUMMA 2800

PROGRAMMET GER DIG
EN BRA GRUND
FÖR FORTSATTA STUDIER

Du vet väl att du som en elev på ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar?

Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst:
• Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
• Engelska 6

Följ strömmen
till jobben

El- och energiprogrammet innebär möjligheter att arbeta som elektriker inom flera arbetsområden.
Du får teknisk kunskap inom el och lär dig att installera olika elsystem, reparera och felsöka kopplingar. 

Utbildningen innebär både praktiskt och teoretiskt arbete. Den ger även en bra grund för vidare studier inom tekniska områden eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning.

TIPS PÅ FRAMTIDA YRKEN

  • Distributionselektriker
  • Installationselektriker
  • Larm- och säkerhetstekniker
  • Hisstekniker

Programmet är
branschcertifierat

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt. Du tränar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder och utföra arbete på företag och i privata hem. Du övar dig i att planera, dokumentera och utvärdera en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Din APL-plats månar om att du snabbt ska komma in i gemenskapen och bli en i laget. Möjligheterna till sommarjobb är goda för dig som är ambitiös.

IN - Vi utbildar våra framtida medarbetare

REFIS ägs av Installatörsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, IN. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad från REFIS extra attraktiv på arbetsmarknaden.

Möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är utbildningen som leder dig till ett arbete direkt efter studenten. Det kan vara jobb som Eltekniker eller Larm- och säkerhetstekniker. Du kan söka till Yrkeshögskolan för vidare studier och genom att välja högskoleförberedande ämnen i dina individuella val ger det dig behörighet till studier på universitet och högskola.

ETG - Vi utbildar framtidens elektriker

Med El-och energiprogrammet är REFIS ansluten till ETG College. Det innebär att REFIS samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Därför är du som nyutbildad elektriker extra attraktiv på arbetsmarknaden. Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen integrerad i din 3-åriga gymnasieutbildning. När du har genomfört all APL, klarat kurskraven, terminsproven, samt yrkesprovet får du ett ECY-certifikat utfärdat av Elbranschens centrala yrkesnämnd. Du kan därmed direkt efter avslutad utbildning anställas som förstaårsmontör i företagen utan att först gå som lärling.

HJÄLP MED PLANERING
av din tid

APL & GYMNASIAL LÄRLING

På REFIS blandar du praktisk och teoretisk utbildning från din första skoldag.
APL (Arbetsplatsförlagt Lärande), dvs praktik, är en grundläggande del av  din yrkesutbildning.

Årskurs 1 är du ute på APL  i en fyra-veckorsperiod.
Årskurs 2 är du ute på APL i två perioder på sammanlagt 7-8 veckor .

Under APL-perioden dokumenteras ditt arbete av handledaren på företaget, och dina lärare på skolan gör regelbundna besök.

Årskurs 3 är du gymnasial LÄRLING.
Då är du under hela året ute på ett företag tre dagar i veckan. Undantag är Gymnasiearbete och Båsarbete när du är på skolan under vissa givna perioder för kunskapsbedömning.

När du är gymnasial LÄRLING skrivs ett kontrakt mellan elev, skola och företag.
Ditt arbete dokumenteras av handledaren på företaget och lärarna på skolan gör regelbundna besök.

Du kan ansöka om lärlingstillägg från CSN när du är gymnasial LÄRLING

Klicka här för att ansöka om lärlingstillägg!

EN APL-PLATS KAN LEDA TILL
DIN FRAMTIDA ANSTÄLLNING

Förutom att lägga undan mobilen är det är viktigt att du är:

  • punktlig
  • noggrann
  • ordningsam
  • intresserad och ställer frågor
  • en trevlig kamrat

Om du är sjuk eller har annat förhinder ska du för varje dag du är borta alltid ringa till din handledare i god tid, samt även kontakta skolan.

Årskurs 2:

22 L v. 39 -42 + v. 12 -13,15

22 E v. 45 – 48 + v.16 – 18

 

Årskurs 1:

23 E v. 3-6

23 L v. 7-8, 10-11

Ansökan och Antagning

Prata med studie- och yrkesvägledare på din skola för att få mer information om hur du skall ansöka till El och Energiprogrammet på REFIS branschskola