Räkna ut ditt MERITVÄRDE

Markera dina nuvarande betyg för att räkna ut ditt meritvärde

Du kan välja ett alternativ per ämne, välj ditt betyg mellan A-F.
Meritvärdets maxpoäng är 320, med moderna språk är maxpoängen 340.

A A B B C C D D E E F F