VAD är mitt meritvärde?

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av dina betyg från höstterminen i årskurs 9 om du inte redan har ett slutbetyg.
Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används.

RÄKNA UT ditt meritvärde

Markera dina nuvarande betyg för att räkna ut ditt meritvärde och se hur dina poäng står sig mot föregående års antagningspoäng till REFIS.

Du kan välja ett alternativ per ämne, välj ditt betyg mellan A-F.
Meritvärdets maxpoäng är 320, med moderna språk är maxpoängen 340.

A A B B C C D D E E F F